Etiket arşivi: kimler ekip çalışmasına yatkındır

EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Toplam kalite anlayışının bir uzantısı olarak, sinerji, yatay yönetim, iç müşteri ve ekip çalışması kavramlarını hayata geçirmeye dönük uygulamalara yönelen bazı şirketlerde; zihinsel kapasitesi yüksek, bilgi ve becerisi üst düzeyde olan çalışanların b.ir bölümünden, beklenen verimin alınamadığı görülebiliyor.ekip çalışmasına yatkın kişiler, ekip çalışması için uygun kişiler, kimler ekip çalışmasına yatkındırİş başvurusunda belirtilen parlak akademik özelliklere sahip biri ya da işe başvuranlar arasından seçilmiş olan CV’si en par. lak kişi, bazen işletme içinde en önemli sorunların kaynağı olabiliyor.

Duygusal zekâ: İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bu tür vakaları açıklayan ve yönetim literatürüne psikologların armağanı olarak giren bir kavram bu… Bu kavram, bizim seminerlerimizde yallardır olgun insan kavramı çerçevesinde anlattıklarımızın sınırlarını nispeten daha belirgin olarak çizmeye olanak sağlıyor.

Bütün çalışanları ABD’nin en önde gelen üniversitelerinin, en parlak öğrencilerinden seçilmiş olan Bell Laboratuarları’nda, çalışanların performans düzeyleri arasında gözlenen ciddi farklılığa yöneticiler bir anlam vermekte zorluk çekmiş ve bu konuyu araştırmışlar.

Araştırmaların sonucunda görülmüş ki, Laboratuar’ın, son derece karmaşık ve zorlu bir elektronik mühendislik işi olan telefon sistemlerinin elektronik kontrol anahtarlarını tasarlayan ve yaratan biriminde, bilgi, beceri, zekâları ve akademik geçmişleri arasında pek fark olmayan ve üstleri tarafından da başarılı bulunan kişilerin, ilk dikkat çeken detay şudur:

Bu kişilerin e-posta kutularında ötekilere göre daha çok mesaj bulunmaktadır.

“Peki neden böyle?” sorusuna yanıt arandığında ise, bu kişilerin, başları sıkıştığında çalışma arkadaşlarından yardım istedikleri ve bunu da uygun bir dille yaptıkları anlaşılmış. Bulunan bir başka detay da buydu: Bu bireylerin, çalışma arkadaşları ile normal zamanda kurdukları ilişki şekli, bu tür bir yardım çağrısına karşılık verme isteği oluyor.

Buna bir örnek verecek olursak: Kişinin, yemek salonunda tanımadığı birinin yanına oturup kendisini ve işini tanıtması, karşısındaki kişiyle ilgili bilgi alması, ileride daha başka ilişkiler kurmak için de imkân yaratabilir ya da başka bir zamanda, patlak veren bir sorunla ilgili olarak yardım istenecek kişiyle bir ilişki başlatmak için fırsat oluşturabilir.