Etiket arşivi: hangi aşamalar takip edilerek tercüme yapılır

Tercüme yapılırken hangi aşamalar takip edilmelidir?

Tercümanlık belli konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu konulardan bazıları; ticari tercüme, hukuki tercüme, tıbbi tercüme, teknik tercüme ve edebi tercüme şeklinde ayrılabilir. İyi bir tercümanın da çevirisini yapacağı ana konu ile ilgili sözlük bilgisi bakımından donanımlı olması gerekmektedir. Sözlü tercümede zamanın kısıtlı olması ve yapılan bir hatanın geriye dönüşü zor olduğundan not alarak, tane tane ve emin olarak çeviriyi yapmak mantıklı olacaktır.tercüme nasıl yapılmalı, tercüme yapma aşamaları, hangi aşamalar takip edilerek tercüme yapılırTercüme yazılı olarak yapılacak ise 3 aşamalı ve birbiri ardınca gelişen bir kuralla yapılır. Burada yapılacak iş her ne kadar tek yönlü görünse de , yapılacak çeviride kaynak dili iyi okumak ve anlamak yapılacak ilk iştir. Tercümanın yazıyı hazmederek okuması konuda geçen tanımadığı yeni kelimeler varsa bunları araştırarak tam olarak gerçek anlamını anlaması en önemli ilk aşamadır. İkinci aşamada tercüman  çevirisi yapılacak metni anlamını bozmayacak şekilde hedef dile aktarmalıdır. Bu aşamada kelime kelime gitmek cümlenin gidişatını değiştirebileceğinden mümkünse cümle cümle ilerlemek daha mantıklı olacaktır. Üçüncü ve son aşama ise hedef dilde metni yeniden oluşturmaktır.

Bu aşamalardan geçerek tamamlanan bir tercüme, alıcısına ulaşmadan önce birkaç kontrolden daha geçmelidir. Biten çeviri tercüman tarafından baştan sona bir kez daha okunmalı, kaynak dildeki anlatımıyla hızlı bir karşılaştırma yapılmalıdır. Bu kontrolde tercüman imla kurallarına da dikkat etmelidir. Düzeltilmesi uygun görülen yerler bazen aynı tercüman bazense her iki dilde de uzman sayılacak kişiler tarafından düzeltilmelidir. Ve son olarak görsel tasarım uzmanları ve editörler tarafından prova okuması yapılır. Bu okumayla her iki dilde olan iki metin karşılıklı okunarak metinde geçen imla ve gramer hataları varsa düzeltilir. Anlam bozuklukları tespit edilirse çeviri yeniden yapılır. Tercümenin hedef kitle açısından doğru anlaşılması için bu kontrollerden geçmesi şarttır.