Etiket arşivi: alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer Teşhisi ve Testleri

Doktor;

Hastanın ve yakınının hikayesini dinler.

Bu, hasta ve / veya akrabası tarafından ulaşılan ana sonucu doğrular.

Demansı kontrol etmek için bir tarama testi yapılır. En meşhur tarama testi mini zihinsel sağlık testidir. Bu test ile hasta; zaman, yer, öğrenme, sayısal işleme, öğrendiklerini ezberleme, adlandırma, cümlelerin yazılışı ve görsel hafıza açısından incelenir. Kısa Mental Durum Testi (MMST) ilk olarak 1975 yılında Folstein ve ark.alzheimer hastalığı teşhisi, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi

Test, hafıza bozukluğunu ve diğer alanları ölçmeyi amaçlamaktadır. Hastaların sorulara doğru cevap verip vermedikleri ve komutları doğru uygulayıp uygulamadıkları kontrol edilir. Demansı teşhis etmez, ancak bilişsel gerileme olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. Bundan sonra nöropsikologlar başka testler yapar.

Nöropsikolojik testler

Alzheimer hastalığını teşhis eden psikolog; Temelde bir zihinsel durum testi olan hasta tarama testi, sonuca bağlı olarak, ana bulguyu doğrulamak ve diğer zihinsel kayıpları belirlemek için ayrıntılı nöropsikolojik testler gerçekleştirir. Nöropsikolojik testler, hafıza, günlük yaşam ve davranış hakkında özel bilgiler sağlayan birçok testten oluşur.

Psikolog, hastanın eğitimi ve ana diline göre bir dizi test yapar. Bazı testler çok kısa zaman alır ve basit sonuçlar verirken, bazı testler daha detaylı bilgi almak için zaman alır.

Nörofizyolojik incelemeler

Bazı hastalıkların ayırıcı tanısında nörofizyolojik çalışmalar çok önemlidir. En önemli nörofizyolojik inceleme EEG’dir (elektroensefalografi). Creutzfeldt-Jakop hastalığı gibi bazı demans nedenlerinde çok spesifik bulguları ile kısa sürede teşhis edilebilmektedir.

Radyolojik araştırma

Radyolog; Beyindeki lezyonları bulmak için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılır. Bir MRI uygulaması bazen beynin kayıp bir bölgesinin hacmini hesaplamak veya bu alanın çalışıp çalışmadığını izlemek için hacimsel veya fonksiyonel bir MRI olarak gerçekleştirilebilir.

Nükleer Tıp Yorumları

Son yıllarda, hem normal yaşamda hem de demans gibi hastalıklarda beyin fonksiyonlarının metabolizmasını ayırt etmek ve yıllar önce başlayan Alzheimer hastalığından sorumlu bir protein olan amiloid proteinin birikimini göstermek için nükleer tıp teknikleri önem kazanmıştır.

Maliyetli yöntemler nedeniyle daha sonraki aşamalarda kullanılmaktadır. Ancak amiloid-PET, hastalığın erken teşhisi için çok değerlidir ve bir nükleer tıp uzmanı tarafından yapılır.

Saat çizim testi

Bir başka tarama testi de saat çizim testidir. Hastadan bir saat çizmesi, içine sayılar girmesi ve belirtilen zamanı işaretlemesi istenir. Bir kişinin geometrik becerilerini (yapıcı uygulama) gerçekleştirme yeteneği, onun anlama ve planlama yeteneği hakkında bilgi sağlar.

Genetik testler ve laboratuvar testleri

Ayırıcı tanı koymak ve hastalara bazı genetik bilgiler sağlamak için girişimlerde bulunulmaktadır. Tiroid hormonları, B12-folik asit, glikoz ölçümü, hemoglobin ve diğer CBC’ler, sedimantasyon, elektrolitler, üre, karaciğer fonksiyon testleri kontrol edilmelidir.

Bazı bulaşıcı hastalıkları dışlamak için, HIV ve sifilizin mikrobiyolojisi incelenmiştir. APO E epsilon 4 ölçülebilir. Creutzfeldt-Jakob hastalığının tanısında kullanılmak için beyin omurilik sıvısındaki 14-3-3 proteininin ölçülmesi gerekir.

Artık Alzheimer hastalığının erken dönemde teşhis edilebileceği biliniyor. Bu teşhisi erken yapmak için hastaların beyin omurilik sıvısında ölçülen ve hastalığa neden olan proteinlere biyobelirteç denir.

Bu biyobelirteçler kanla da ölçülebilir, ancak doğru sonuçlar yalnızca bel sıvısı ile mümkündür. Araştırmalar, bu proteinlerin hastalığın başlangıcından 20-30 yıl önce artmaya başladığını gösteriyor.

Bugün ülkemizde çalışılabilen bu proteinler, hastalığın erken önlenmesi için yöntemlerin kullanılmasına imkan vermektedir.

Alzheimer hastalığının erken teşhisi için kullanılan biyobelirteçler, total tau, fosforile tau, Ab42-Ab40, BACE (beta-sekretaz enzimi) olarak sıralanabilir. Bu proteinlerin normal ve anormal değerleri laboratuvardan laboratuvara değişebilir.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Bunama hastalıkları içinde en sık görülen, zaman ilerleyen, hafıza,düşecek karar verme kabiliyetinin yavaş yavaş kaybolduğu bir hastalıktır.Zaman ve çevreden haberleri yoktur. Diğer bunumalardan farkı olanların zamanla iyileşmesi olanağına karşılık Alzheimer hastaları daha kötüleşirler.alzheimer hastalığı, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi

Başlangıçta arazlar hafif olabilir ve aile farketmeyebilir. Fakat zaman ilerledikçe hastanın etrafındakilere alakasız kalması, sorunları anlamaması ve cevap vermekte güçlük çekmesi, özellikle yakın geçmişe ait olayları hatırlayamaması artık dikkati çekecek hale gelmiştir.

Genellikle kadınlarda daha sık görülür. Yaşlılıkta başlayan bir hastalık olduğundan ve bugün kadınlar daha uzun yaşadıklarından belki kadınlarda daha sık olması nedeni olanları uzun yaşamalarıdır. En çok 60 yaşından sonra rastlanır. Araştırmalara göre ; kültürlü, zeki insanlarda daha az görülüyor ve olursa daha geç başlayıp, daha yavaş ilerliyor.

Kimlerde bu hastalık başlayabilir : Doğuştan taşıdığımız genleri birkaçında hata olabileceği kabul edilmesi yanında, çevre etkilerinin de rol oynadığı inancı vardır. Kromozom 21 bozukluğu olan kadınlarda Alzheimer hastalığı daha sık görülüyor. Fakat yine de asıl neden bilinmiyor.

Tanı : Zor olabilir. Zira arazları bu hastalığa benzeyen diğer bunama çeşitleri vardır. Çoğu defa doktor bu diğer demansiya ( bunuma ) vakalarını ekarte ederek Alzheimer teşhisine gider . Genel ve sinir sistemi muayenesi yapılır ve bazen elektroansefalografi, röntgen ve MRI testleri istenir. Röntgen ve MRI beyinde dejenere olmuş doku kısmını gösterebilir. Fakat aynı tanıyı yapacak tek bir test yoktur.Bu yüzden de vakalar % 25 – 40 ‘ı yanlış teşhis edilmektedir. Depresyon, fazla ilaç alma, alkolizm, tiroid hastalıkları ve besi bozuklukları tanıda güçlük çıkarabilir.Geçen yıl bir araştırma yayını gözüne atropin damlatılan bir kimsede gözdeki reaksiyon kuvvetli ve süreli oluyorsa o kimsenin ileride Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğunu biliyordu .

Tedavi : Bugün için bu hastalığın tedavisi yoktur. Tacrime isimli ilacın arazları hafiflettiği inancı vardır. Uykusuzluk, depresyon, bulantı ve sıkıntılar bazı ilaçlardan yardım görebilir.

İyi beslenme ve muntazam eksersizler hastalığın yavaşlamasında faydalı olurlar .

Hastalık ilerledikçe hasta artık kendi temizliğini yapamayacaktır. Bu herhangi bir şekilde iltihap kapma riskini arttıracaktır. Bu ihtimal etrafı tarafından akılda tutulmalı ve iltihaplanma olursa hemen tedavi edilmelidir.

Menopozda estrojen hormonu alan kadınları bu hastalığa daha geç başladıkları ve arazlar hafif ilerlediği kabul edilmektedir.

Alzheimer hastanın bakımı : Bu hastalık ailede hem manevi ve hem de maddi çöküntü yaratır. Yıllarca önemli kararlar vermiş, kuvvetli aile bağları sağlamış ,saygı yaratmış bir büyüğün kimseyi tanımaması ,akıl ve anlayış kabiliyetini kaybetmesi aile fertlerinde derin ıstırab yaratır. Hastalık ileri yaşlarda olduğu için ona bakacak eşi de yaşlı olduğundan bakım özellikle zordur.

Şu öneriler büyük önem taşır:

* Ailenizde bellirttiğimiz arazlarda başlayan biri olursa konuya komşuya ayıp olur diye durumu saklamayın . Hemen doktora başvurun .Erken tanınırsa ilerlemesini yavaşlatmak olanağı vardır.

* Bugün bu hastalık için verecek dernekler kurulmuştur, broşürler bastırılmış, onlardan bilgi alarak hastanıza nasıl bakabilirsiniz, onu tehlikelerden ( elektrik araçlardan , merdivenler, sıcak soba vb. ) nasıl koruyacağınızı öğrenin .Zira anlamalısınız ki hastalık iyileşmeyecektir.

* Kendine bakmayı ihmal etmek .Sen sağlıklı olacaksın ki hastana bakabilesin .Ailenin diğer fertlerinden yardım ise .Haftada hiç olmazsa bir defa günlüğüne evdek çık. Bazı kurumlarda gönüllü olarak sana bu yardımı yapacak insanlar vardır.

Nihayet en zor kararı vermek zamanı gelebilir. Artık bedence ve manen ve ender olmayarak paraca hastaya bakmayacak hale gelebilirsiniz. Bir bakım evine nakli kaçınılmaz duruma girmiştir. Gönlünüz razı olmasa bile yapacak başka çare yoktur. Buna kendinizi hazırlayın.