c sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı olmak, c sınıfı iş güvenliği kimdir

Kimler C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

Resmi Gazetenin ilgili bölümünde C sınıfı iş güvenliği belgesinin kimlere verilebileceği aşağıda yazıldığı biçimde belirtilmiştir. Bu verilen resmi gazetenin ilgili bölümü baz alınarak verilen verilerdir. Bu yeterliliği taşıyan herkes C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir. İşte bu yeterlilikler şunlardır:c sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı olmak, c sınıfı iş güvenliği kimdir

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, biyolog veya teknik elemanlara verilir. Verilen bu belge sonucu ilgili uzmanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.

Bunu kısaca özetlemek gerekirse B sınıfı iş güvenliği uzmanları  az tehlikeli sınıflarda çalışan mühendis ve teknik elemanların olduğu alanlardır. B Sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın en temel koşulu teknik eleman veya mühendis olmaktır. Ama burada ne mühendisi olduğunuzun bir önemi yoktur. Ziraat Mühendisi de, Elektronik Mühendisi de ya da Gıda Mühendisi de mezun olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanı olabilir. Lisans diploması ön koşuldur. Ayrıca teknik eleman diploması veren okullardan alınan diplomaya sahip olanlar da B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için temel şartı yerine getirmişler demektir.  Bu temel şartı yerine getirenlerin yapacakları tek bir şey kalmıştır. O da C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmek ve başarılı olmak. Eğer C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girip başarılı olunur ise o zaman ilgili teknik eleman veya mühendis C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak sertifikasını aldıktan sonra çalışabilmektedir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak diğer sınıflarda iş güvenliği uzmanlığı yapabilmenin en temel koşuludur. Bu sınavı geçmeden ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmadan diğer sınıflarda iş güvenliği uzmanı olmanın olanağı Ülkemizde bulunmamaktadır. Onun için bu sınay ve bu uzmanlık majör bir sınavdır. Mutlaka önce ülkemizde önce C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak gerekmektedir.  Yapılan sınavları diğer sınavlardan çok daha kolay olan sınavlardır. Belli aralıklar ile bu sınavlar yapılmakta ve başarılı olanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmektedir.Bu alan mühendis ve teknik elemanlar için yeni bir alandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir