çift terapisi eğitimi, çift terapisi eğitim süreci, çift terapisi nedir

Çift Terapisi Eğitimi

Çift ve aile terapistlerinin asgari yetkinliğe sahip olabilmeleri için dünyada çeşitli çift ve aile terapisi (ÇAT) meslek örgütleri, belirli eğitim seçenekleri ve asgari eğitim ölçütleri seçilmiştir. Çift terapisti olmak için çift terapisi eğitimi için üç seçenek mevcuttur: 1) 2-3 yıl süren yüksek lisans programları, 2) 3-5 yıl süren doktora programları veya 3) yüksek lisans sonrası 3-4 yıl süren eğitim programları bulunmaktadır. Avrupa Aile Terapisi Derneği’nin (EFTA) eğitim kriterlerine göre ise aile terapisi eğitimi lisans derecesini de içerecek şekilde, toplamda 7 yıldan az olmaması gerekmektedir. Bunun en az 4 yılı aile ve sistemik terapi eğitiminden oluşmak zorundadır. Lisans derecesi dahil olmak üzere 3.000-3.500 saatlik toplam eğitimin temel kısmını 700-900 saatlik(akademik krediye eş) aile terapisi uzmanlık eğitimi yapılmalıdır.çift terapisi eğitimi, çift terapisi eğitim süreci, çift terapisi nedir

Ülkemizde bu durum nasıldır?

Ülkemizde ÇAT veya Aile Danışmanlığı yüksek lisans programlarının açılmaya başlaması ve sertifika programlarının sayıca artması önemli gelişmelerdir. Bununla birlikte, ÇAT veya Aile Danışmanlığı için oluşturulacak ortak eğitim içeriği ve asgari eğitim ölçütleri, farklı eğitim kurumlarında denk yetkinlik seviyesinde uzmanların yetişmesi ve alanımızın evrensel standartlara ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Asgari Eğitim Nasıldır?

ÇATED olarak asgari eğitimin içeriğini ve ölçütlerini belirlemek üzere, ÇAT uzmanlığının ve mesleğinin uzun yıllardır var olduğu dünyadaki örnekleri inceledikten sonra buna kara verilmelidir. Bu inceleme sonucunda Çift Terapisi eğitiminde bulunması gereken temel unsurların belirgin ortak özellikler taşımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir