alzheimer hastalığı teşhisi, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer Teşhisi ve Testleri

Doktor;

Hastanın ve yakınının hikayesini dinler.

Bu, hasta ve / veya akrabası tarafından ulaşılan ana sonucu doğrular.

Demansı kontrol etmek için bir tarama testi yapılır. En meşhur tarama testi mini zihinsel sağlık testidir. Bu test ile hasta; zaman, yer, öğrenme, sayısal işleme, öğrendiklerini ezberleme, adlandırma, cümlelerin yazılışı ve görsel hafıza açısından incelenir. Kısa Mental Durum Testi (MMST) ilk olarak 1975 yılında Folstein ve ark.alzheimer hastalığı teşhisi, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi

Test, hafıza bozukluğunu ve diğer alanları ölçmeyi amaçlamaktadır. Hastaların sorulara doğru cevap verip vermedikleri ve komutları doğru uygulayıp uygulamadıkları kontrol edilir. Demansı teşhis etmez, ancak bilişsel gerileme olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. Bundan sonra nöropsikologlar başka testler yapar.

Nöropsikolojik testler

Alzheimer hastalığını teşhis eden psikolog; Temelde bir zihinsel durum testi olan hasta tarama testi, sonuca bağlı olarak, ana bulguyu doğrulamak ve diğer zihinsel kayıpları belirlemek için ayrıntılı nöropsikolojik testler gerçekleştirir. Nöropsikolojik testler, hafıza, günlük yaşam ve davranış hakkında özel bilgiler sağlayan birçok testten oluşur.

Psikolog, hastanın eğitimi ve ana diline göre bir dizi test yapar. Bazı testler çok kısa zaman alır ve basit sonuçlar verirken, bazı testler daha detaylı bilgi almak için zaman alır.

Nörofizyolojik incelemeler

Bazı hastalıkların ayırıcı tanısında nörofizyolojik çalışmalar çok önemlidir. En önemli nörofizyolojik inceleme EEG’dir (elektroensefalografi). Creutzfeldt-Jakop hastalığı gibi bazı demans nedenlerinde çok spesifik bulguları ile kısa sürede teşhis edilebilmektedir.

Radyolojik araştırma

Radyolog; Beyindeki lezyonları bulmak için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılır. Bir MRI uygulaması bazen beynin kayıp bir bölgesinin hacmini hesaplamak veya bu alanın çalışıp çalışmadığını izlemek için hacimsel veya fonksiyonel bir MRI olarak gerçekleştirilebilir.

Nükleer Tıp Yorumları

Son yıllarda, hem normal yaşamda hem de demans gibi hastalıklarda beyin fonksiyonlarının metabolizmasını ayırt etmek ve yıllar önce başlayan Alzheimer hastalığından sorumlu bir protein olan amiloid proteinin birikimini göstermek için nükleer tıp teknikleri önem kazanmıştır.

Maliyetli yöntemler nedeniyle daha sonraki aşamalarda kullanılmaktadır. Ancak amiloid-PET, hastalığın erken teşhisi için çok değerlidir ve bir nükleer tıp uzmanı tarafından yapılır.

Saat çizim testi

Bir başka tarama testi de saat çizim testidir. Hastadan bir saat çizmesi, içine sayılar girmesi ve belirtilen zamanı işaretlemesi istenir. Bir kişinin geometrik becerilerini (yapıcı uygulama) gerçekleştirme yeteneği, onun anlama ve planlama yeteneği hakkında bilgi sağlar.

Genetik testler ve laboratuvar testleri

Ayırıcı tanı koymak ve hastalara bazı genetik bilgiler sağlamak için girişimlerde bulunulmaktadır. Tiroid hormonları, B12-folik asit, glikoz ölçümü, hemoglobin ve diğer CBC’ler, sedimantasyon, elektrolitler, üre, karaciğer fonksiyon testleri kontrol edilmelidir.

Bazı bulaşıcı hastalıkları dışlamak için, HIV ve sifilizin mikrobiyolojisi incelenmiştir. APO E epsilon 4 ölçülebilir. Creutzfeldt-Jakob hastalığının tanısında kullanılmak için beyin omurilik sıvısındaki 14-3-3 proteininin ölçülmesi gerekir.

Artık Alzheimer hastalığının erken dönemde teşhis edilebileceği biliniyor. Bu teşhisi erken yapmak için hastaların beyin omurilik sıvısında ölçülen ve hastalığa neden olan proteinlere biyobelirteç denir.

Bu biyobelirteçler kanla da ölçülebilir, ancak doğru sonuçlar yalnızca bel sıvısı ile mümkündür. Araştırmalar, bu proteinlerin hastalığın başlangıcından 20-30 yıl önce artmaya başladığını gösteriyor.

Bugün ülkemizde çalışılabilen bu proteinler, hastalığın erken önlenmesi için yöntemlerin kullanılmasına imkan vermektedir.

Alzheimer hastalığının erken teşhisi için kullanılan biyobelirteçler, total tau, fosforile tau, Ab42-Ab40, BACE (beta-sekretaz enzimi) olarak sıralanabilir. Bu proteinlerin normal ve anormal değerleri laboratuvardan laboratuvara değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir